پیدا کردن شغل مناسب

چرا دنبال پیدا کردن کار خوب و یا ارتقای شغلی هستیم؟شاید پاسخ بسیاری از ما این باشد که ما برای کسب درآمد و داشتن جایگاه اجتماعی نیاز به یافتن شغل مناسب داریم.اما مفهوم شغل مناسب چیست؟ پاسخ این است که یک شغل خاص برای همه افراد نمی تواند مناسب باشد. مثلا شغل پزشکی یا معلمی […]