محصولات و دوره ها

دوره جامع بیان موثر

No Votes 0 Votes
تومان۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان۲,۲۰۰,۰۰۰

نه گفتن هوشمندانه

5.00 1 Votes
تومان۶۰۰,۰۰۰
تومان۶۰۰,۰۰۰
تومان۴۰۰,۰۰۰
کتاب گوی بیان ، فن بیان و مهارت خوب سخن گفتن | پروین جلیلوند
100%
تخفیف