ساختار کلام

فرض کنید قرار است به جایی مسافرت کنید. برای مسافرت ابتدا برای مدت سفر و محل اقامت برنامه ریزی می کنیم، سپس وسایل سفر را آماده می کنیم و با وسیله نقلیه مناسب عازم سفر می شویم. اگر این ترتیب ساده برای برنامه ریزی سفر به هر دلیلی به هم بریزد، قطعا مسافرت خوب و […]