سخنرانی شورای دانش آموزی

اگر داوطلب عضویت در شورای دانش آموزی شده اید باید بدانید یکی از مهمترین مهارتهایی که باید به آن تجهیز باشید، داشتن فن بیان قوی است. ممکن است برای اداره مدرسه خود ایده های بزرگی در ذهن داشته باشید، ولی تا نتوانید آنها را بر زبان بیاورید و دیگران را متقاعد کنید، نتیجه ای نخواهید گرفت. چه […]