اخلاق در فن بیان

تقریبا در تمام دنیا همه افراد دوست دارند مورد توجه و احترام دیگران قرار بگیرند. شاید بتوان گفت یکی از معجزاتی که در ارتباطات می‌توان از آن بهره گرفت، رعایت احترام و ادب است. به خصوص شما که قرار است در جلسات بدرخشید! مواردی که در ادامه به آنها اشاره شده است شاید در نگاه […]