نه گفتن هوشمندانه

5.00 1 رای
تومان۶۰۰,۰۰۰

این دوره تحولی بزرگ در نگرش و طرز بیان شما خواهد داشت! ادعای بزرگی است، ولی ایمان داریم با توجه…

تومان۶۰۰,۰۰۰

کتابچه رایگان فن بیان کارمندان در جلسات رسمی

5.00 1 رای
رایگان!

همین الان کتاب رایگان را دریافت کنید

رایگان!