کتاب گوی بیان ، فن بیان و مهارت خوب سخن گفتن | پروین جلیلوند
100%
تخفیف

کتاب گوی بیان ، فن بیان و مهارت خوب سخن گفتن

No Votes 0 Votes
75000 – Free!

در این کتاب در شش فصل به صورت کلی به مواردی که برای داشتن فن بیان موثر مورد نیاز همگان…

75000 – Free!