50%
تخفیف

تمرینهای پرورش صدا

در این محصول آموزشی صوتی، تمرینهای مقدماتی برای گرم کردن صدا و پرورش صدا به صورت کاربردی در اختیار شما…

تومان۱۵۰,۰۰۰