دوره جامع بیان موثر

No Votes 0 Votes
تومان۲,۲۰۰,۰۰۰

دقیقا چه چیز هایی را در این دوره یاد میگیریم:  چطور یکنواخت و خسته کننده حرف نزنیم؟ چطور لحن خوبی…

تومان۲,۲۰۰,۰۰۰