دوره جامع بیان موثر

No Votes 0 Votes
تومان1,500,000

دقیقا چه چیز هایی را در این دوره یاد میگیریم:  چطور یکنواخت و خسته کننده حرف نزنیم؟ چطور لحن خوبی…

تومان1,500,000