کتاب گوی بیان ، فن بیان و مهارت خوب سخن گفتن

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این کتاب در شش فصل به صورت کلی به مواردی که برای داشتن فن بیان موثر مورد نیاز همگان…

رایگان!