تکنیکهای افزایش عزت نفس

1عزت نفس یعنی احساس عمیق ارزشمندی همه آدمها ادعا دارند برای خودشان ارزش قائل هستند ولی در عمل میبنیم که…

تومان۳۰۰,۰۰۰