دوره جامع بیان موثر

No Votes 0 Votes
تومان۲,۲۰۰,۰۰۰

دقیقا چه چیز هایی را در این دوره یاد میگیریم:  چطور یکنواخت و خسته کننده حرف نزنیم؟ چطور لحن خوبی…

تومان۲,۲۰۰,۰۰۰

تکنیکهای افزایش عزت نفس

1عزت نفس یعنی احساس عمیق ارزشمندی همه آدمها ادعا دارند برای خودشان ارزش قائل هستند ولی در عمل میبنیم که…

تومان۳۰۰,۰۰۰

نه گفتن هوشمندانه

5.00 1 Votes
تومان۶۰۰,۰۰۰

این دوره تحولی بزرگ در نگرش و طرز بیان شما خواهد داشت! ادعای بزرگی است، ولی ایمان داریم با توجه…

تومان۶۰۰,۰۰۰