دوره جامع بیان موثر

No Votes 0 Votes
تومان1,500,000

دقیقا چه چیز هایی را در این دوره یاد میگیریم:  چطور یکنواخت و خسته کننده حرف نزنیم؟ چطور لحن خوبی…

تومان1,500,000

تکنیکهای افزایش عزت نفس

1عزت نفس یعنی احساس عمیق ارزشمندی همه آدمها ادعا دارند برای خودشان ارزش قائل هستند ولی در عمل میبنیم که…

تومان300,000

نه گفتن هوشمندانه

5.00 1 Votes
تومان600,000

این دوره تحولی بزرگ در نگرش و طرز بیان شما خواهد داشت! ادعای بزرگی است، ولی ایمان داریم با توجه…

تومان600,000